Đảo Hải Tặc

Đang tải phim. Vui lòng chờ trong 3 giây...!
Tập 989Tập 988Tập 987Tập 986Tập 985Tập 984Tập 983Tập 982Tập 981Tập 980Tập 979Tập 978Tập 977Tập 976Tập 975Tập 974Tập 973Tập 972Tập 971Tập 970Tập 969Tập 968Tập 967Tập 966Tập 965Tập 964Tập 963Tập 962Tập 961Tập 960Tập 959Tập 958Tập 957Tập 956Tập 955Tập 954Tập 953Tập 952Tập 951Tập 950Tập 949Tập 948Tập 947Tập 946Tập 945Tập 944Tập 943Tập 942Tập 941Tập 940Tập 939Tập 938Tập 937Tập 936Tập 935Tập 934Tập 933Tập 932Tập 931Tập 930Tập 929Tập 928Tập 927Tập 926Tập 925Tập 924Tập 923Tập 922Tập 921Tập 920Tập 919Tập 918Tập 917Tập 916Tập 915Tập 914Tập 913Tập 912Tập 911Tập 910Tập 909Tập 908Tập 907Tập 906Tập 905Tập 904Tập 903Tập 902Tập 901Tập 900Tập 899Tập 898Tập 897Tập 896Tập 895Tập 894Tập 893Tập 892Tập 891Tập 890Tập 889Tập 888Tập 887Tập 886Tập 885Tập 884Tập 883Tập 882Tập 881Tập 880Tập 879Tập 878Tập 877Tập 876Tập 875Tập 874Tập 873Tập 872Tập 871Tập 870Tập 869Tập 868Tập 867Tập 866Tập 865Tập 864Tập 863Tập 862Tập 861Tập 860Tập 859Tập 858Tập 857Tập 856Tập 855Tập 854Tập 853Tập 852Tập 851Tập 850Tập 849Tập 848Tập 847Tập 846Tập 845Tập 844Tập 843Tập 842Tập 841Tập 840Tập 839Tập 838Tập 837Tập 835Tập 835Tập 834Tập 833Tập 832Tập 831Tập 830Tập 829Tập 828Tập 827Tập 826Tập 825Tập 824Tập 823Tập 822Tập 821Tập 820Tập 819Tập 818Tập 817Tập 816Tập 815Tập 814Tập 813Tập 812Tập 811Tập 810Tập 809Tập 808Tập 807Tập 806Tập 805Tập 804Tập 803Tập 802Tập 801Tập 800Tập 799Tập 798Tập 797Tập 796Tập 795Tập 794Tập 793Tập 792Tập 791Tập 790Tập 789Tập 788Tập 787Tập 786Tập 785Tập 784Tập 783Tập 782Tập 781Tập 780Tập 779Tập 778Tập 777Tập 776Tập 775Tập 774Tập 773Tập 772Tập 771Tập 770Tập 769Tập 768Tập 767Tập 766Tập 765Tập 764Tập 763Tập 762Tập 761Tập 760Tập 759Tập 758Tập 757Tập 756Tập 755Tập 754Tập 753Tập 752Tập 751Tập 750Tập 749Tập 748Tập 747Tập 746Tập 745Tập 744Tập 743Tập 742Tập 741Tập 740Tập 739Tập 738Tập 737Tập 736Tập 735Tập 734Tập 733Tập 732Tập 731Tập 730Tập 729Tập 728Tập 727Tập 726Tập 725Tập 724Tập 723Tập 722Tập 721Tập 720Tập 719Tập 718Tập 717Tập 716Tập 715Tập 714Tập 713Tập 712Tập 711Tập 710Tập 709Tập 708Tập 707Tập 706Tập 705Tập 704Tập 703Tập 702Tập 701Tập 700Tập 699Tập 698Tập 697Tập 696Tập 695Tập 694Tập 693Tập 692Tập 691Tập 690Tập 689Tập 688Tập 687Tập 686Tập 685Tập 684Tập 683Tập 682Tập 681Tập 680Tập 679Tập 678Tập 677Tập 676Tập 675Tập 674Tập 673Tập 672Tập 671Tập 670Tập 669Tập 668Tập 667Tập 666Tập 665Tập 664Tập 663Tập 662Tập 661Tập 660Tập 659Tập 658Tập 657Tập 656Tập 655Tập 654Tập 653Tập 652Tập 651Tập 650Tập 649Tập 648Tập 647Tập 646Tập 645Tập 644Tập 643Tập 642Tập 641Tập 640Tập 639Tập 638Tập 637Tập 636Tập 635Tập 634Tập 633Tập 632Tập 631Tập 630Tập 629Tập 628Tập 627Tập 626Tập 625Tập 624Tập 623Tập 622Tập 621Tập 620Tập 619Tập 618Tập 617Tập 616Tập 615Tập 614Tập 613Tập 612Tập 611Tập 610Tập 609Tập 608Tập 607Tập 606Tập 605Tập 604Tập 603Tập 602Tập 601Tập 600Tập 599Tập 598Tập 597Tập 596Tập 595Tập 594Tập 593Tập 592Tập 591Tập 590Tập 589Tập 588Tập 587Tập 586Tập 585Tập 584Tập 583Tập 582Tập 581Tập 580Tập 579Tập 578Tập 577Tập 576Tập 575Tập 574Tập 573Tập 572Tập 571Tập 570Tập 569Tập 568Tập 567Tập 566Tập 565Tập 564Tập 563Tập 562Tập 561Tập 560Tập 559Tập 558Tập 557Tập 556Tập 555Tập 554Tập 553Tập 552Tập 551Tập 550Tập 549Tập 548Tập 547Tập 546Tập 545Tập 544Tập 543Tập 542Tập 541Tập 540Tập 539Tập 538Tập 537Tập 536Tập 535Tập 534Tập 533Tập 532Tập 531Tập 530Tập 529Tập 528Tập 527Tập 526Tập 525Tập 524Tập 523Tập 522Tập 521Tập 520Tập 519Tập 518Tập 517Tập 516Tập 515Tập 514Tập 513Tập 512Tập 511Tập 510Tập 509Tập 508Tập 507Tập 506Tập 505Tập 504Tập 503Tập 502Tập 501Tập 500Tập 499Tập 498Tập 497Tập 496Tập 495Tập 494Tập 493Tập 492Tập 491Tập 490Tập 489Tập 488Tập 487Tập 486Tập 485Tập 484Tập 483Tập 482Tập 481Tập 480Tập 479Tập 478Tập 477Tập 476Tập 475Tập 474Tập 473Tập 472Tập 471Tập 470Tập 469Tập 468Tập 467Tập 466Tập 465Tập 464Tập 463Tập 462Tập 461Tập 460Tập 459Tập 458Tập 457Tập 456Tập 455Tập 454Tập 453Tập 452Tập 451Tập 450Tập 449Tập 448Tập 447Tập 446Tập 445Tập 444Tập 443Tập 442Tập 441Tập 440Tập 439Tập 438Tập 437Tập 436Tập 435Tập 434Tập 433Tập 432Tập 431Tập 430Tập 429Tập 428Tập 427Tập 426Tập 425Tập 424Tập 423Tập 422Tập 421Tập 420Tập 419Tập 418Tập 417Tập 416Tập 415Tập 414Tập 413Tập 412Tập 411Tập 410Tập 409Tập 408Tập 407Tập 406Tập 405Tập 404Tập 403Tập 402Tập 401Tập 400Tập 399Tập 398Tập 397Tập 396Tập 395Tập 394Tập 393Tập 392Tập 391Tập 390Tập 389Tập 388Tập 387Tập 386Tập 385Tập 384Tập 383Tập 382Tập 381Tập 380Tập 379Tập 378Tập 377Tập 376Tập 375Tập 374Tập 373Tập 372Tập 371Tập 370Tập 369Tập 368Tập 367Tập 366Tập 365Tập 364Tập 363Tập 362Tập 361Tập 360Tập 359Tập 358Tập 357Tập 356Tập 355Tập 354Tập 353Tập 352Tập 351Tập 350Tập 349Tập 348Tập 347Tập 346Tập 345Tập 344Tập 343Tập 342Tập 341Tập 340Tập 339Tập 338Tập 337Tập 336Tập 335Tập 334Tập 333Tập 332Tập 331Tập 330Tập 329Tập 328Tập 327Tập 326Tập 325Tập 324Tập 323Tập 322Tập 321Tập 320Tập 319Tập 318Tập 317Tập 316Tập 315Tập 314Tập 313Tập 312Tập 311Tập 310Tập 309Tập 308Tập 307Tập 306Tập 305Tập 304Tập 303Tập 302Tập 301Tập 300Tập 299Tập 298Tập 297Tập 296Tập 295Tập 294Tập 293Tập 292Tập 291Tập 290Tập 289Tập 288Tập 287Tập 286Tập 285Tập 284Tập 283Tập 282Tập 281Tập 280Tập 279Tập 277-278Tập 277Tập 276Tập 275Tập 274Tập 273Tập 272Tập 271Tập 270Tập 268-269Tập 268Tập 267Tập 266Tập 265Tập 264Tập 263Tập 262Tập 261Tập 260Tập 259Tập 258Tập 257Tập 256Tập 255Tập 254Tập 253Tập 252Tập 251Tập 250Tập 249Tập 248Tập 247Tập 246Tập 245Tập 244Tập 243Tập 242Tập 241Tập 240Tập 239Tập 238Tập 237Tập 236Tập 235Tập 234Tập 233Tập 232Tập 231Tập 230Tập 229Tập 228Tập 227Tập 226Tập 225Tập 224Tập 223Tập 222Tập 221Tập 220Tập 219Tập 218Tập 217Tập 216Tập 215Tập 214Tập 213Tập 212Tập 211Tập 210Tập 209Tập 208Tập 207Tập 206Tập 205Tập 204Tập 203Tập 202Tập 201Tập 200Tập 199Tập 198Tập 197Tập 196Tập 195Tập 194Tập 193Tập 192Tập 191Tập 190Tập 189Tập 188Tập 187Tập 186Tập 185Tập 184Tập 183Tập 182Tập 181Tập 180Tập 179Tập 178Tập 177Tập 176Tập 175Tập 174Tập 173Tập 172Tập 171Tập 170Tập 169Tập 168Tập 167Tập 166Tập 165Tập 164Tập 163Tập 162Tập 161Tập 160Tập 159Tập 158Tập 157Tập 156Tập 155Tập 154Tập 153Tập 152Tập 151Tập 150Tập 149Tập 148Tập 147Tập 146Tập 145Tập 144Tập 143Tập 142Tập 141Tập 140Tập 139Tập 138Tập 137Tập 136Tập 135Tập 134Tập 133Tập 132Tập 131Tập 130Tập 129Tập 128Tập 127Tập 126Tập 125Tập 124Tập 123Tập 122Tập 121Tập 120Tập 119Tập 118Tập 117Tập 116Tập 115Tập 114Tập 113Tập 112Tập 111Tập 110Tập 109Tập 108Tập 107Tập 106Tập 105Tập 104Tập 103Tập 102Tập 101Tập 100Tập 99Tập 98Tập 97Tập 96Tập 95Tập 94Tập 93Tập 92Tập 91Tập 90Tập 89Tập 88Tập 87Tập 86Tập 85Tập 84Tập 83Tập 82Tập 81Tập 80Tập 79Tập 78Tập 77Tập 76Tập 75Tập 74Tập 73Tập 72Tập 71Tập 70Tập 69Tập 68Tập 67Tập 66Tập 65Tập 64Tập 63Tập 62Tập 61Tập 60Tập 59Tập 58Tập 57Tập 56Tập 55Tập 54Tập 53Tập 52Tập 51Tập 50Tập 49Tập 48Tập 47Tập 46Tập 45Tập 44Tập 43Tập 42Tập 41Tập 40Tập 39Tập 38Tập 37Tập 36Tập 35Tập 34Tập 33Tập 32Tập 31Tập 30Tập 29Tập 28Tập 27Tập 26Tập 25Tập 24Tập 23Tập 22Tập 21Tập 20Tập 19Tập 18Tập 17Tập 16Tập 15Tập 14Tập 13Tập 12Tập 11Tập 10Tập 9Tập 8Tập 7Tập 6Tập 5Tập 4Tập 3Tập 2Tập 1

Xem phim Đảo Hải Tặc 2018 Nhật Bản online

Đảo Hải Tặc

Thời Lượng: Tập 989 Preview

Thể loại , , Năm

Phim: One Piece - movie


Đảo Hải Tặc là bộ phim hoạt hình Anime Japan dựa trên loạt manga cùng tên của tác giả Eiichiro Oda. Tác phẩm này do nhiều đạo diễn tham gia chỉ đạo với phần ý tưởng được chấp bút bởi Junki Takegami, Hirohiko Kamisaka, Shōji Yonemura. Bộ phim do Studio Toei Animation chịu trách nhiệm xuất bản.

Những điều thú vị trong phim Vua Hải Tặc

Trong thế giới hư cấu của One Piece được bao quanh bởi 2 đại dương, phân cách bằng một dãy núi khổng lồ tên là Red Line – Hồng Tuyến. Grand Line – Đại Hải Trình là một dòng biển chạy vuông góc với Red Line, chúng chia thành 4 dòng biển khác nhau:  , West Blue – Nishi no Umi, South Blue – Minami no Umi. East Blue – Higash và North Blue – Kita no Umi

Từ đây bắt đầu kỷ nguyên Vua Hải Tặc trên biển. Monkey D. Luffy từ nhỏ đã hâm mộ những hải tặc. Cậu quyết tâm lập nên một băng hải tặc cho bản thân – băng hải tặc Mũ Rơm. Kể từ đó chuyến phiêu lưu trên biển nhằm mục đích tìm kiếm kho báu được bắt đầu. Trong chuyến hành trình của mình, băng Mũ Rơm gặp phải các thuyền hải tặc xấu xa khác và phải đối mặt với sự truy sát hải tặc của chính phủ. Mỗi thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm bọn họ đều có một câu chuyện phía sau vẻ ngoài bất cần của mỗi người.

đảo hải tặc

Nội dung của phim Đảo Hải Tặc

Xem phim này, các bạn sẽ biết trong quá khứ họ cũng từng là những người nhiệt huyết nhưng sóng gió đã rèn luyện con người họ. Vì vậy câu chuyện của các thành viên trong băng hải tặc Mũ Rơm sẽ được hé lộ trong chuyến hành trình của mình. Trải qua rất nhiều gian nan nguy hiểm, băng hải tặc Mũ Rơm kiên cường đã trở thành một băng nhóm Vua hải tặc huyền thoại và chiếm được kho báu.

Tất nhiên chuyến đi tìm kiếm kho báu sẽ không bao giờ dễ dàng như vậy, các chướng ngại vật, thử thách từ thiên nhiên cũng như sự truy sát của kẻ thù luôn rình rập phía sau.

Đảo Hải Tặc Full HD Thuyết minh / Vietsub

Xem phim Đảo Hải Tặc - One Piece Full HD Thuyết minh - Vietsub online